Derslerimizin Temel Konuları

BİYOLOJİ, FİZİK, KİMYA VE MATEMATİK DERSLERİ VE KONULARI

Kamplarımızın taslak konuları aşağıda verilmektedir.

Detaylı program kampımızda özel eğitmenler ile özel öğrenme yöntemleri ile uygulanmaktadır.

BİYOLOJİ

Biyoloji kampımıza katılan öğrencilerimiz Lise Müfredatının daha detayını ileri düzeyde öğreneceğinden; hem üniversite sınavında çıkacak soruları rahatlıkla çözebilecek hem de geleceğin bilin insanı olma yolunda önemli bir altyapı bilgisine sahip olacaktır.

Lisans düzeyinde bilgi ile donatılacak öğrenciler laboratuvarımızda akademisyenler ile birlikte uygulama eğitimleri yapacaktır.

Canlı ve cansız binlerce örneği inceleyecek, laboratuvarlarımızda çok sayıda Stereo Mikroskop ve Işık Mikroskopları sayesinde canlıların gizemli dünyasına yolculuk yapılacaktır.

Yaparak yaşayarak öğrenmenin kalıcı olduğunun farkına varacaktır.

Biyoloji 1-2 kampımıza katılan ve dersleri dinleyip çaba sarf eden tüm öğrencilerimiz üstün başarı belgesi almakta ve Biyoloji konusunda çıkabilecek tüm soruları çözecek düzeye ulaşmakta ve Lisans düzeyinde bilgi donanımına kavuşmaktadır.

BİYOLOJİ 1. KAMPIMIZDA ANLATILACAK DERSLER

Genel Botanik

Bitki Anatomisi

Mikrobiyoloji

Genetik 1

Hayvan Fizyolojisi 1

Omurgalı Hayvanlar

Omurgasız Hayvanlar ve Böcekler

Hücre Biyolojisi

Arazi çalışması örneklerinin incelenmesi, omurgasız hayvan diseksiyonu 1

Laboratuvar Kullanımı Ve Laboratuvar Uygulamaları 1

BİYOLOJİ 2. KAMPIMIZDA ANLATILACAK DERSLER

Sistematik Botanik

Bitki Fizyolojisi

Moleküler Biyoloji

Genetik 2

Hayvan Fizyolojisi 2

Biyokimya

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi

Arazi çalışması örneklerinin incelenmesi, Omurgasız hayvan diseksiyonu 2

Laboratuvar kullanımı ve laboratuvar uygulamaları 2

 

FİZİK

Fizik kampımıza katılacak öğrencilerimiz 10 gün süresince temel Fizik konularından başlanarak Lise tüm Fizik müfredatı tamamlanmaktadır.

Fizik kampımız tek aşamadan oluşmaktadır.

Lise 9-12. Sınıf aralığında bulunan tüm dersler Konusunda deneyimli Akademisyenler ve Öğretmenler tarafından anlatılacaktır.

Konu kavraması amacıyla uygulamalar ve deneyler yapılacaktır.

Fizik kampımıza katılan ve dersleri dinleyip çaba sarf eden tüm öğrencilerimiz üstün başarı belgesi almakta ve Fizik konusunda çıkabilecek tüm soruları çözecek düzeye ulaşmaktadır.

1.FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ:

1.Fizik Bilimine Giriş

2.Vektör-Kuvvet-Tork –Denge-Ağırlık Merkezi

3.Kütle –Hacim-Özkütle

4.Basıç

5.Kaldırma Kuvveti

6.Isı-sıcaklık –Hal Değişimi-Isı iletimi

7.Sıcaklıkla genleşme

2.MEKANİK:

1.Bağıl Hız-Bileşik Hareket

2.Doğrusal Hareket

3.Dinamik

4.İş-Güç-Enerji ve Basit Makine

5.Yeryüzünde Hareket

6.Dairesel Hareket-Açısal Momentum

7.Basit Harmonik Hareket

8.Evrensel Çekim(Enerji anlatılmayacak)

9.İtme ve Momentum

3.DALGALAR:

  1. Elektromanyetik Dalga
  2. Aydınlanma
  3. Işık-Gölge ve renk bilgisi

4.Yansıma Kanunları

5.Kırılma kanunları ve prizma

4.OPTİK :

1.Mercekler

2.Yay-Su-Deprem-Ses dalgaları

3.Su dalgalarında girişim

4.Işıkta girişim ve Kırınım

5.ELEKTRİK VE MANYETİZMA:

1.Durgun elektrik

2.Coulomb Kuvveti ve Elektrik alan

3.Elektriksel potansiyel

4.Sığaçlar

5.Elektrik akımı

6.Manyetizma

7.İndüksiyon

8.Alternatif akım ve transformatör

6.MODERN FİZİK:

1.Atom Modelleri

2.Radyoaktivite

3.Özel görelilik

4.Siyah cisim ışıması-Fotoelektrik-Compton-De Broglie

5.Modern Fiziğin uygulamaları(Yarıiletken –üstün iletken-Laser)

 

KİMYA

Kimya Bilim kampımıza katılacak öğrencilerimiz 10 gün süresince temel Kimya konularından başlanarak Lise tüm Kimya müfredatı tamamlanmaktadır.

Kimya kampımız tek aşamadan oluşmaktadır.

Lise 9-12. Sınıf aralığında bulunan tüm dersler Konusunda deneyimli Akademisyenler ve Öğretmenler tarafından anlatılacaktır.

Konu kavraması amacıyla uygulamalar yapılacaktır.

Kimya kampımıza katılan ve dersleri dinleyip çaba sarf eden tüm öğrencilerimiz üstün başarı belgesi almakta ve Fizik konusunda çıkabilecek tüm soruları çözecek düzeye ulaşmaktadır.

Bilim Kampımızın Kimya Müfredatı:

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Maddenin Hâlleri

Doğa ve Kimya

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

Karışımlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Kimyanın Kullanım Alanları

Modern Atom Teorisi

Gazlar

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Tepkimelerde Denge

Kimya ve Elektrik

Karbon Kimyasına Giriş

Organik Bileşikler

Enerji Kaynakları

Kimya Alanındaki Bilimsel Gelişmeler

Biyokimya

 

MATEMATİK

Matematik kampımıza katılacak öğrencilerimiz 10 gün süresince temel Matematik konularından başlanarak Lise tüm Matematik müfredatı tamamlanmaktadır.

Matematik kampımız tek aşamadan oluşmaktadır.

Lise 9-12. Sınıf aralığında bulunan tüm dersler Konusunda deneyimli Akademisyenler ve Öğretmenler tarafından anlatılacaktır.

Konu kavraması çalışmaları ve örneklemeleri yapılacaktır.

Matematik kampımıza katılan ve dersleri dinleyip çaba sarf eden tüm öğrencilerimiz üstün başarı belgesi almakta ve Fizik konusunda çıkabilecek tüm soruları çözecek düzeye ulaşmaktadır.

Bilim Kampımızın Matematik Müfredatı:

MANTIK

Önermeler ve Bileşik Önermeler

KÜMELER

Kümelerde Temel Kavramlar

Kümelerde İşlemler

DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

Sayı Kümeleri

Bölünebilme Kuralları

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Üslü İfadeler ve Denklemler

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

GEOMETRİ

ÜÇGENLER

Üçgenlerde Temel Kavramlar

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Üçgenlerin Yardımcı Elemanları

Dik Üçgen ve Trigonometri

Üçgenin Alanı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

Verilerin Grafikle Gösterilmesi

SAYMA VE OLASILIK

Sıralama ve Seçme

Basit Olayların Olasılıkları

SAYILAR VE CEBİR

FONKSİYONLAR

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

POLİNOMLAR

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Polinomların Çarpanlara Ayrılması

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

GEOMETRİ

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

Çokgenler

Dörtgenler ve Özellikleri

Özel Dörtgenler

UZAY GEOMETRİ

Katı Cisimler

SAYMA VE OLASILIK

Sıralama ve Seçme

Basit Olayların Olasılıkları

SAYILAR VE CEBİR

FONKSİYONLAR

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

POLİNOMLAR

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

GEOMETRİ

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

Çokgenler

Dörtgenler ve Özellikleri

Özel Dörtgenler

UZAY Katı Cisimler

VERİ, SAYMA VE OLASILIK

Koşullu Olasılık

Deneysel ve Teorik Olasılık

ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

DİZİLER

Gerçek Sayı Dizileri

GEOMETRİ

TRİGONOMETRİ

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

DÖNÜŞÜMLER

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

SAYILAR VE CEBİR

TÜREV

Limit ve Süreklilik

Anlık Değişim Oranı ve Türev

Türevin Uygulamaları

İNTEGRAL

Belirsiz İntegral

Belirli İntegral ve Uygulamaları

GEOMETRİ

ANALİTİK GEOMETRİ

Çemberin Analitik İncelenmesi 2

SAYILAR VE CEBİR

SAYILAR

Sayı Kümeleri

Bölünebilme

GEOMETRİ

ÜÇGENLER

Dik Üçgen

SAYILAR VE CEBİR

DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Bilinçli Tüketici Aritmetiği

GEOMETRİ

ÇEMBER VE DAİRE

Çemberin Temel Elemanları

Çemberde Açılar

Dairenin Çevresi ve Alanı

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

Üslü ve Köklü İfadeler

Bilinçli Tüketici Aritmetiği

VERİ, SAYMA VE OLASILIK

Veri Analizi

GEOMETRİ

ÖLÇME

Çevre, Alan ve Hacim Ölçme

KATI CİSİMLER

Küre ve Silindir