Amaç – Kapsam

Bilim Kamplarımızın Amacı ve Kapsam: Orta öğretim okullarının 7-8-9-10 ve 11. Sınıflarında okuyan başarılı ve hedefi olan öğrencilerin, ileri düzeyde Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik öğrenmelerini sağlamak, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik derslerine bakışını geliştirmek, araştırma ve yorum yapabilme kabiliyetlerini artırmak, düşünen sorgulayan yaratıcı nesiller yetiştirme k, geleceğin bilim insanı ve araştırmacılarının yetişmesine katkı sağlamak için; Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik te yeni gelişmeler ve bu gelişmeleri Uzman araştırıcılar, Akademisyenler ve konusunda deneyimli öğretmenler tarafından öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.

Bu eğitimle ülkemizin başarılı ve hedefi olan öğrencilerinin gelişimini artırmak, onları teşvik etmektir. Öğrencilerle akademisyenler arasındaki iletişimi artırmak, eğitimcilerin bilgi birikimi ve bakış açılarını öğrencilere aktarmak amaçlanmaktadır. Bu sayede belli bir kapasiteye sahip öğrencileri genç yasta bilimin ve bilimsel düşüncenin içine çekmek projenin diğer bir amacıdır.

Eğitimler hem teorik hem de pratik olarak yapılacak olup; öğrencilerin doğada ve laboratuvarda gözlem yapmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Ülkemizin tüm bölgelerinden gelen başarılı öğrencilerin etkileşimlerini sağlamak, birlikte çalışabilmelerini teşvik etmektir.

Belli bir hedefi olan öğrencilerin seçilmesiyle ülkemizin kalkınmasına daha çok katkı sağlamaları, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek etkinliğin amaçları arasındadır.

Eğitimin kapsamı ise Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik bilim dallarının tüm alt dalları ve temel tüm derslerini kapsamaktadır.

Yukarıdaki bakış ve yaklaşım ile kamplarımızı tamamlayan gençlerin Üniversite sınavlarında göstereceği üstün başarın yanında, geleceğin bilim insanı olmalarını sağlamak amaçlarımızın başında gelmektedir.

Kamplarımızdaki eğitimlerin kapsamı: kamplarımız Lise konularını tamamen kapsamakta olup; Bu konuların bilimsel bir platformda daha da geliştirilmesi ve Üniversitelerimizde görev yapan konusunda deneyimli Akademisyenler tarafından uygulama örnekleri ile ileri düzeyde kamp katılımcısı öğrencilerimize aktarılmasını kapsamaktadır.

Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik kamplarımızda; Ülkemizin değişik Üniversitelerinde ve okullarında görevli, konusunda deneyimli, 6 Prof. Dr., 2 Doç. Dr., 5 Yrd. Doç. Dr., 1 Dr., 1 Akademik Uzman, 3 Arş. Gör. ve Olimpiyat Eğitimlerini tamamlamış, bu eğitimlerde görev almış, başarılı 8 tane Öğretmen olmak üzere toplam 25 kişilik eğitim kadromuz görev yapacaktır.